سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام  
عضو هیات علمی گروه حدیث  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان حج  
روحانی کاروان ، رابط بعثه ، عضو گروه حدیث 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
جهاد سازندگی ، کمیته انقلاب اسلامی  
همکاری علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
-----