مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمود
نام خانوادگی:مدنی بجستانی
شهرت:مدنی
پست الکترونیک:http://setad-madani.blogfa.com/
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب

زندگی نامه

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود مدنی در سال 1343 ه. ش در  خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود. پدر وی حضرت آیت الله سیّد جواد مدنی (ره) از علمای برجسته جنوب خراسان می باشند که از اوائل پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان حضرت امام خمینی (ره) به مدت بیست سال امامت جمعه بجستان  را بر عهده داشتند.  سید محمود مدنی در سال 1355 در حوزه علمیه خراسان ، مقدمات ر ا به پایان برده سپس برای تکمیل تحصیلات  به قم هجرت نمود. و دروس سطح حوزه رادر خدمت اساتید بزرگواری چون حضرات آیت الله اشتهاردی ، محامی وکوه کمره ای ودروس سطح عالی حوزه رادر حضور حضرات آیت الله ستوده ، اعتمادی ، پایانی وبنی فضل گذراند. آنگاه به مدّت دوازده سال دردرس خارج حضرات آیات عظام تبریزی ، وحید خراسانی ، ناصرمکارم شیرازی و برخی دیگر از مراجع فعلی حضور یافت ودر این بین در دروس فلسفه حضرات آیات عظام حسن زاده آملی ، انصاری شیرازی و  تفسیر جوادی آملی استفاده نمود.

ایشان همواره در دوران انقلاب و سالهای پس از آن باتبلیغ ، تدریس وتحقیق در تبیین معارف اسلامی کوشیده ومدّت مدیدی دروس سطوح عالیه حوزه علمیه تدریس کرده اند و همزمان در دانشگاه تهران به تدریس مشغول بوده اند.ایشان پایان نامه سطوح چهارم معادل دکترا واجتهاد رادر بحث فقه درسال 1375 تألیف وبا دفاع از آن مفتخر به دریافت مدرک آن مقطع گردیده وهمچنین امتحان جامع دکترا وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری را با موفقیت گذرانده و تز دکترای خود ر ا با عنوان « احکام مصلحتی فقه اسلام » زیر نظر استاد دکتر مصطفی محقق داماد تألیف و دفاع نموده است . ایشان درسال85 بنا به پیشنهاد و اصرار تعداد کثیری از روحانیون وعلمای برجسته کشور واستان برای چهارمین دوره خبرگان رهبری ثبت نام وبا شرکت درآزمون علمی مربوطه موفقیت لازم راکسب کرد و  در نهایت 532 هزار رأی مردم استان خراسان رضوی نشانه اعتماد مردم به این فرزند روحانی خود می باشد .ایشان بارها باکاروانهای دانشجویی ومردمی درخدمت زائران خانه خدا بوده وازسالهای اولیه انقلاب باجهاد سازندگی وسایر نهادهای انقلاب اسلامی همکاری فرهنگی داشته و دردوران دفاع مقدّس نیز در کنار برادرشهیدش سیّد محمّد مدنی بعنوان رزمنده بسیجی وگاهی روحانی درجبهه حضور یافته وافتخار شرکت در عملیاتهای متعددی راداشته است .